хе-бг

Индустријско и институционално чишћење

Индустријско и институционално чишћење

Уз све већи развој индустрије и пољопривреде, ефикаснији и еколошки прихватљивији производи за чишћење могу побољшати ефикасност и дати гаранцију за индустријски ланац.Са убрзањем процеса глобалне интеграције, јавне површине и болнице све више захтевају превенцију и искорењивање епидемије.

Индустријско и институционално чишћење

ИНЦИ Име

ЦАС бр.

ИНЦИ Име

ЦАС бр.

ИНЦИ Име

ЦАС бр.

БИТ 10% ЦАС бр.2634-33-5 БИТ 20% ЦАС бр.2634-33-5 Бронопол ЦАС бр.52-51-7
ДДАБ 80% ЦАС бр.2390-68-3 ДЦМКС ЦАС бр.133-53-9 ПЦМКС ЦАС бр.88-04-0
глутаралдехид 50% ЦАС бр.111-30-8 ПВП-К90 ПВП-И ЦАС бр. 25655-41-8
МИТ&ЦМИТ 1.5 ЦАС бр.26172-55-4+55965-84-9 изопропил метилфенол (ИПМП) ЦАС бр.3228-02-2

Време поста: 09.06.2021